Bel: 0546 57 30 50

Een afspraak maken

Wilt u een controleafspraak maken?


Let op:

U kunt voortaan heel gemakkelijk een controleafspraak maken via de link die wij u halfjaarlijks per E-mail toezenden. 

Deze link is te gebruiken voor meerdere personen in uw familie die aan hetzelfde mailadres gekoppeld zijn. De link wordt onbruikbaar na het maken van de afspraak door een van deze personen.

Alle overige afspraken en eventuele wijzigingen maakt onze baliemedewerkster graag telefonisch met u.

 

 Tandheelkunde Beverdam