Vrijdagmiddag 19 april gesloten

Aanstaande vrijdag is onze praktijk vanaf 12.00uur gesloten i.v.m. een team-uitje. Voor spoed kunt u deze middag terecht bij de Tandartspost Twente.

Team Tandheelkunde Beverdam 

Kindertandheelkunde

Kinderen zijn bij ons natuurlijk van harte welkom. Wij proberen het gebit van uw kind zo goed mogelijk te houden. Het is daarbij belangrijk dat u uw kind al op jonge leeftijd (vóór het 4e levensjaar) meeneemt naar de praktijk als u bijvoorbeeld zelf voor de halfjaarlijkse controle komt. Uw kind kan dan op die manier spelenderwijs wennen aan de gang naar de tandarts. Vaak wil een kind dan ook wel eens proberen hoe die grote stoel nu eigenlijk voelt en op die manier raken ze vertrouwd met de tandarts.

Uit onderzoek is gebleken dat bij 41 procent van de 5-jarigen al gaatjes in het gebit worden geconstateerd.  Het is daarom belangrijk dat ouders al beginnen met het poetsen van tanden bij het doorkomen van de eerste tandjes van hun baby. Op deze manier kan de vorming van cariës (tandbederf) worden voorkomen en wordt de kans op gaatjes in de tanden kleiner.  Zo nodig geven wij uw kind een poetsinstructie waarbij het leert welke manier de beste is om het gebit te poetsen en te onderhouden.

Mocht het toch gebeuren dat erbij uw kind gaatjes worden geconstateerd dan is het belangrijk dat deze zo snel mogelijk worden gerepareerd om te voorkomen dat uw kind pijn krijgt en daardoor misschien angst ontwikkelt voor de tandarts.

Kinderen hebben vaak een aangepaste tandheelkundige behandeling nodig. Zij hebben immers een andere belevingswereld dan een volwassene. Vaak is een beetje meer aandacht en geduld al voldoende om het vertrouwen van een kind te wekken. In de meeste gevallen zal dit ook zeker lukken, maar een enkele keer komt het voor dat de angst bij een kind zo groot is of de gebitsproblemen zo ingewikkeld dat het beter is dat de behandeling door een externe kindertandarts wordt gedaan. Wij zullen u dan uiteraard doorverwijzen naar de kindertandarts.